مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس استفاده از ماسک و تراک مات

استفاده از ماسک و تراک مات در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس تغییر سرعت کلید های کاربردی اصلی

تغییر سرعت کلید های کاربردی و اصلی در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس کار با کانال میکسر صدا و نور

کار با کانال میکسر صدا و نور درادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس رزولیشن و سایز خروجی ( پست و استوری)

رزولیشن وساز خروجی (پست واستوری) در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس (تدوین)

تدوین با ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس استفاده از جلوه های نوری

استفاده از جلوه های نوری در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس نحوه وبرایش افکت ها

نحوه ویرایش افکت ها در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس کروماکی (حذف پرده سبز)

کروماکی ( حذف پرده سبز )در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس خروجی با کیفیت و کم حجم روی فلش و dvd

خروجی با کیفیت و کم حجم روی فلش و dvd

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس ساخت فتوکلیپ

اموزش فتوکلیپ در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس استفاده از پروژه های آماده

استفاده پروژه های اماده در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس نوشتن و ویرایش متن

نوشتن و ویرایش متن در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس لایوتر ۲

اموزش تکمیلی لایوتر در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش ادیوس مولتی کمرا

کار با مولتی کمرا در ادیوس

مشاهده دمو
۲۰۰۰۰ تومان

آموزش لایوتر ادیوس۱

کار حرفه ای بالایوتر

0
سوال یا کمک ؟ کلیک کنید