۷۰۰۰ تومان

فتوکلیپ زیبای ادیوس با آهنگ ترکی برای استفاده ۴۰ عکس