مشاهده دمو
400000 تومان

مجموعه آموزش ادیوس

میکس با ادیوس را آسان یاد بگیرید

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس نحوه وبرایش افکت ها

نحوه ویرایش افکت ها در ادیوس

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس خروجی با کیفیت و کم حجم روی فلش و dvd

خروجی با کیفیت و کم حجم روی فلش و dvd

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس لایوتر ۲

اموزش تکمیلی لایوتر در ادیوس

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس مولتی کمرا

کار با مولتی کمرا در ادیوس

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش لایوتر ادیوس۱

کار حرفه ای بالایوتر

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش صدا در ادیوس

نحوه صداگذاری فیلم در ادیوس

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش فید ادیوس

نحوه فید صدا و تصویر در ادیوس

 

مشاهده دمو
22000 تومان

آموزش افکت ادیوس

استفاده از فیلتر و ترانزیشن

 

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس – شخصی سازی

شخصی سازی ادیوس

 

مشاهده دمو
20000 تومان

آموزش ادیوس بخش اول

در بخش اول آموزش ادیوس به معرفی پنجره های ادیوس پرداخته میشود

 

0