در این پست در مورد بچ اکسپورت در ادیوس یا همون خروجی گروهی صحبت می کنیم

این آموزش کوتاه و کاربردی را ببینین

مطالعه بیشتر