طول فیلم ادیوس چیه ؟

طول فیلم برای میکس فیلم های بلند شبیه میکس تالار ، میکس فیلم هیئت و …بکار میره

استفاده از طول فیلم خیلی آسونه باهم ببینیم

مطالعه بیشتر