۱۰۰۰۰ تومان

کلیپ عکس آتش نشان مناسب استفاده بازدید دانش آموزان از مراکز آتش نشانی و استفاده در روز آتش نشان

این کلیپ عکس فانتزی ۴۵ عکس به هر سایز را در خود جای داده و نحوه استفاده بسیار آسان می باشد.

فقط کافیست عکس های خود را در فولدر pic ریخته وبا نامهای ۰(۱) تا ۴۵ نامگذاری کنید.

روش استفاده در پوشه موجو می باشد

دموی کلیپ آتش نشان