۱۰۰۰۰ تومان

این کلیپ ادیوس عروسی به سفارش کاربران و با آهنگ” انتخاب من” جهت کلیپ عروسی های مذهبی طراحی و ارائه شده است

مشاهده بخشی از دمو