استودیو نگاه با نام مستعار میکس لوک از سال ۱۳۹۰ تولید پروژه های آماده ادیوس را شروع نمود.

در عین حال مدیر مجموعه در مرکز آموزش جهاد دنشگاهی نیز به تدریس فتوشاپ و ادیوس می پردازد.

ما در کنار شما هستیم تا به یک تدوینگر حرفه ای و مستقل تبدیل شوید.

از اینکه با ما همراه هستید حوشحالیم

مجموعه استودیو میکس لک