۱۰۰۰۰ تومان

برای میکس فیلم مدرسه میتوانید از این پروژه طول فیلم ادیوس به مدت ۵۰ دقیقه و متنوع استفاده نمایید. در این سینک ادیوس که مختص جشن های مدارس طراحی شده است از تم های مدرسه و فانتزی استفاده شده است.