۱۰۰۰۰ تومان

پروژه آماده ادیوس عاشقانه و دونفره عروس داماد مناسب میکس آرایشگاه عروس و مسیر ، همچنینی خانه عروس داماد میباشد.این سینک ادیوس در ۳ خروجی استاندارد و با کیفیت ارائه شده است.نحوه استفاده از سینک ادیوس در کانال تلگرامی به آسانی آموزش داده شده است.