۲۰۰۰۰ تومان

رزولیشن وساز خروجی (پست واستوری) در ادیوس