۱۰۰۰۰ تومان

پروژه باغ ادیوس یک سینک ادیوس زیبا برای استفاده میکس فضای سبز عروسی با اهنگ جدید و ریتمیک. همچنین می توان این سینک ادیوس را در میکس فیلم مسیر یا آرایشگاه عروس استفاده نمود