۵۰۰۰۰ تومان

در این بخش اموزش کار با صدا در ادیوس را در بخش های صداگذاری فیلم ، حذف صدای فیلم ، جایگزین کردن صدا ، تقویت صدا در ادیوس ، افکت ها ی صوتی ادویوس ، حذف بخشی از صدای فیلم و … فرامیگیرید