۵۰۰۰۰ تومان

از این آموزش برای یادگیری نحوه خروجی گرفتن با کیفیت در نرم افزار ادیوس استفاده کنید.

در این آموزش خروجی کم حجم و باکیفیت و رایت مستقیم در ادیوس آموزش داده شده است.