×
مشاهده دمو
20000 تومان

۳۳۱- کلیپ اینترو (معرفی)

پروژه ادیوس اینرو و تبلیغ آتلیه ،معرفی عروس داماد و تاریخ

مشاهده دمو
استارت زیبا و شیک
12000 تومان

۳۰۹ – کلیپ تبلیغ آتلیه

کلیپ تبلیغ آتلیه و معرفی عروس داماد با محل قرار گیری ۵ عکس و ۵ متن قابل ویرایش http://dl.lookmix.ir/mixlook_demo/309.mp4

مشاهده دمو
6000 تومان

۱۶۴- سینک استارت فتوگراف۱

سینک ادیوس استارت فتوگراف ۱   –  قابل استفاده در ادیوس برای میکس

مشاهده دمو
6000 تومان

۱۵۱- سینک وله معرفی

سینک ادیوس وله معرفی (سه متن)  –  قابل استفاده در ادیوس برای میکس

مشاهده دمو
6000 تومان

۱۲۸- سینک استارت

سینک ادیوس استارت حرفه ای و جذاب  – قابل استفاده در ادیوس برای میکس

مشاهده دمو
5000 تومان

۹۸-سینک استارت ادیوس

پروژه ادیوس استارت فیلم

مشاهده دمو
2000 تومان

۷۰-سینک استارت ادیوس

پروژه آماده ادیوس استارت فیلم

مشاهده دمو
3000 تومان

۵۸-کلیپ استارت ادیوس

کلیپ استارت ادیوس با عکس و فیلم

مشاهده دمو
2000 تومان

۴۵-سینک تبلیغ آتلیه

کلیپ ادیوس معرفی آتلیه عکاسی

مشاهده دمو
2000 تومان

۲۰-کلیپ استارت ادیوس

سینک کلیپ استارت فیلم عروسی برای نرم افزار ادیوس

 

مشاهده دمو
100 تومان

۰۷-سینک نام عروس داماد

پروژه ادیوس تبلیغ آتلیه – نوشتن نام عروس داماد و تاریخ عروسی با ادیوس

0