قوانین سایت

کاربران محترم لطفا موارد زیر را رعایت و از قوانین سایت پیروی نمایید :

۱- عدم استفاده از پروژه های سایت در سایت های دیگر با نام متفاوت

۲- پرهیز از فروش یا در ارائه پروژه های سایت به دیگران

۳- عدم تبلیغ کالا یا سایت در قسمت دیدگاهها

۴- احترام به نظرات و پیشنهادات و انتقادات دیگر کاربران سایت.

با تشکر