یکی از قابلیت های عالی اینشات ساخت کلاژ هست کلاژ یعنی چند تصویر در یک تصویر

امیدوارم آموزش های اینشات ما را دنبال کنین

مطالعه بیشتر