بازدید: 16 بازدید
زمان مطالعه: 5 دقیقه

در این آموزش با کاینمستر فیلم را اسلوموشن یا تند می کنیم و همچنین یادمیگیریم چطور فیلم را به سمت عقب حرکت دهیم یعنی معکوس اجرا شود

در کلیپ هایی که با کاینمستر انجام میدهید حتما از این دو گزینه استفاده کنید

مطالعه بیشتر